Provozovatel e-shopu:

Lucia Machová

Na dolíkách 103

273 03  Stochov

okres Kladno

IČO: 01350145

DIČ: CZ7855267233

Jsem plátce DPH

 

Podle zákona o evidenci tržeb je

prodávající povinen vystavit

kupujícímu účtenku. Zároveň

je povinen zaevidovat přijatou tržbu

u správce daně online;

v případě technického výpadku pak

nejpozději do 48 hodin.

 

E-shop nemá kamennou prodejnu

Emailový kontakt:

latkyumalucis@tiscali.cz

 

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ A REGISTRAČNÍ PODMÍNKY


Provozovatel internetového obchodu Látky u Malucis (dále jen"prodávající"):


Lucia Machová


Na dolíkách 103, Stochov, 273 03


IČ: 01350145

DIČ: CZ7855267233

Prodávající je plátcem DPH.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu
účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


KONTAKT: latkyumalucis@tiscali.cz

 

Tyto obchodní a registrační podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) a uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu www.latkyumalucis.cz.


Kupní smlouva je uzavřena odesláním závazné objednávky ze strany kupujícího a jejím přijetím ze strany prodávajícího. Kupní smlouva je pro obě strany závazná. Pokud některá ze stran nemůže naplnit podmínky smlouvy, vyrozumí o této skutečnosti protistranu
prostřednictvím emailu.


Objednané zboží je na základě objednávky kupujícímu odesláno na zadanou adresu zpravidla do 5 pracovních dnů, pokud se nejedná o zboží na objednávku. Termín dodání u zboží na objednávku je uveden v popisu zboží.


Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


UŽIVATELSKÝ ÚČET

Nákup je možné provádět na základě registrace, i bez registrace.

Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je registrovaný kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Prodávající zachovává o veškerých informacích kupujícího mlčenlivost. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Dále lze uživatelský účet zrušit na přání majitele účtu.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu odesláním závazné objednávky zboží. Ze strany prodávajícího je objednávka automaticky potvrzována na email nakupujícího uvedený při registraci.

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.


Nákupní jednotkou je 1 metr v případě metráže látek; u ostatního zboží 1 kus, není-li uvedeno jinak. Lze zakoupit množství menší než 1 m uvedením hodnoty v desetinných číslech (maximálně jedno desetinné číslo; u kusů lze zakoupit pouze plný počet kusů, tj. pouze čísla celá).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu. O takové skutečnosti je kupující neprodleně vyrozuměn.


PRODÁVANÉ ZBOŽÍ


Látky – metráž: není-li v popisu položky uvedeno jinak, jedná se o 100% bavlněnou metráž, šířka 110 cm a zpravidla se jedná o dovozovou metráž dánského výrobce STOF A/S. Bavlněná metráž se pere do 40 stupňů Celsia, bez bělících přípravků. Lze sušit v
sušičkách na šetrný program.

Látka – FQ: jedná se o čtverec látky zpravidla 50 x 55 cm. Lze objednávat pouze celé kusy.

Výprodej zbytkové metráže: jedná se o výprodej nepoužité metráže, různých šířek a různých výrobců. Zbytkovou metráž lze dělit výše uvedeným způsobem, tj. objednáním požadovaného množství uvedením hodnoty v desetinných číslech (maximálně jedno desetinné číslo).

Výprodej zbytkových kusů: jedná se o výprodej nepoužitých či zbývajících kusů látek, různých šířek a různých výrobců. Zbytkové kusy nelze dále dělit.

Tvary na aplikace: jedná se o připravené a vyřezané tvary vyráběné z aktuálních skladových zásob. Přesný popis složení a typ látek je uveden v popisu zboží. V případě zakoupení balíčku na objednávku, tzn. látky dle vlastního výběru, do objednávky nakupující vypíše produktové kódy látek, z kterých mají být tvary připraveny či uvede barvu.

Předpřipravené projekty: jedná se o balíčky obsahující materiál na projekt. Přesný popis složení a typ látek je uveden v popisu zboží. V případě zakoupení balíčku na objednávku, tzn. látky dle vlastního výběru, do objednávky nakupující vypíše produktové kódy látek, z kterých má být balíček připraven či uvede barvu.

Strojová krajka: jedná se o produkty strojové výšivky. V případě požadavku jiné barevné varianty vypisuje nakupující požadovanou barvu do objednávky.

Strojová výšivka: jedná se o produkty především na objednávku. Poptávku s co nejpřesnějším požadavkem zašle nakupující na email: latkyumalucis@tiscali.cz.


PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následovně:

-     dobírkou u zásilkovny na výdejní místo s příplatkem 21,- Kč, u zásilkovny s doručením na adresu 31,- Kč, u PPL s příplatkem 39,- Kč

-     převodem na účet č. 670100-2210330744/6210 (mBank).

-     hotově při osobním převzetí (osobní převzetí nutno domluvit předem)


V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě platby na dobírku převzetím dodaného zboží a uhrazením příslušné částky.


Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající se zavazuje vystavit nakupujícímu daňový doklad - fakturu. Faktura je doručena současně se zbožím.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, NÁHRADA ŠKODY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího

Nejedná-li se o případ uvedený výše, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno dočtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Veškeré zboží je zasíláno prostřednictvím Zásilkovny nebo PPL dle výběru kupujícího. 

Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.


ZPŮSOBY DOPRAVY

Veškeré zboží je zasíláno prostřednictvím

 •    ZÁSILKOVNA výdejní místo; cena 78 Kč
 •    ZÁSILKOVNA doručení na adresu, cena 108 Kč
 •    PPL, cena 139 Kč 


Při nákupu nad 3 000 Kč je poštovné po ČR zdarma.


ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“). V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KUPUJÍCÍM KE ZBOŽÍ

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Zpracování osobních údajů je prováděno Lucií Machovou tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
 • přepravní společnost Zásilkovna s.r.o.
 • přepravní společnost PPL CZ s.r.o.
 • účetní program Pohoda, provozovaný společností STORMWARE s.r.o.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese latkyumalucis@tiscali.cz.

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.latkyumalucis.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • základní funkčnosti webových stránek

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

KONTAKT

latkyumalucis@tiscali.cz.

Korespondence je zpravidla vyřizována do 2 pracovních dnů.

 

Datum vydání obchodních a registračním podmínek: 8.3.2013

Aktualizováno: 1.5.2022